Gerealiseerde Projecten

Frederiksplein, Rotterdam

In het plan Frederiksplein

is rekening gehouden met wensen en eisen voor een groen, veilig plein voor alle buurtbewoners. Er kan gespeeld en gevoetbald worden, het is groen en er wordt regenwater opgevangen als dat nodig is. Hoe is het plan er gekomen? In 2012 heeft de toenmalige deelgemeente KralingenCrooswijk aan bewoners gevraagd wat zij als verbeteringen zagen voor het plein. Meer groen en een veilige speelgelegenheid voor de jongere en oudere jeugd waren belangrijk. Bewoners wilden bovendien dat het een plein gaat worden voor alle buurtbewoners.